نمایش دادن همه 4 نتیجه

گیلاس پایه گزیلا ۶

نهال گیلاس پایه گزیلا ۶ از انواع گیلاس پیوندی محسوب می‌شود. این نهال از گونه‌های تازه توسعه یافته گیلاس به

گیلاس رقم لاپنیز

این گیلاس از کشور آمریکا منشأ گرفته است. اندازه میوه‌های آن از بزرگ تا بسیار بزرگ متغیر است و میانه‌رس به

گیلاس وزرد دانشکده

گیلاس زرد دانشکده در سال سوم از کاشت خود به باردهی آغاز می‌کند. اما در سال‌های اولیه، باردهی آن در

نهال گیلاس رقم لاپنیز

گیلاس لاپینز در ایالت بریتیش کلمبیا کانادا در مرکز تحقیقات غذایی و غذایی اقیانوس آرام تولید شد. در این فرآیند،