نهالستان اسدلو

زمین زیر کشت نهالستان ۸هکتار وداری ۱۰هکتار باغ مادری ارقام بروز دنیا ارقام موجود باغ مادری و تولیدات نهالستان

آدرس ما:

address 1 (1)

شعبه‌ اول

 آذربایجان غربی خوی روستای وار

address 1 (1)

شعبه دوم

آذربایجان شرقی مرند

نهالستان اسدلو

گلابی کشت بافتی پایه

انواع گلابی:

  • گزی
  • بیروتی
  • ولیام دوشیز
  • گلابی قرمز
نهالستان اسدلو

نهال های ما

cherries 1

گیلاس

گیلاس کشت بافت گزیلا ۶ ،ماکسیما ۱۴ و گیلاس تک دانه برای کشت متراکم گیلاس خود گردافشان لاپنیز وبینگ توصیه میشه و ارقام‌ تکدانه به صورتی لواسان قابل کشت می باشد.

walnut 1

گردو پیوندی

شامل:(چندلر- هاوارد- لارا-فرنت- سیسکو- فرانکت- فرنو- پدرو- ایوارتور- هارتلی-گردو رقم(مجار وتولری)- لیورموری- گردو توسرخ - جمال) باغ مادری ما سومین باغ مادری کشور می باشد.

pear (1) 1

گلابی کشت بافتی پایه

گلابی کشت بافتی پایه در باغ متراکم گلابی نهالستان اسدلو شامل:(در گزی - بیروتی - ولیام دوشیز - گلابی قرمز) است. تولیدات نهالستان اسدلو زیر نظر بذر نهال کشور می باشد.

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
نهالستان اسدلو

درباره ما

تولید زیر نظر بذر نهال کشور میباشد

تولید ارقام جدید انواع نهال میوه ،گلابی، بادام، گردو پیوندی خارجی، با باردهی بیشتر و بازار پسند مشاوره و احداث باغ زمین مدرن همچنین پسوند گردو از یکساله تا صد ساله در نهالستان جواد اسدلو در آذربایجان غربی می باشد.

01

زمین زیر کشت

۸هکتار

02

باغ مادری

 ۱۰هکتار

03

نهالستان اسدلو

 تحت نظارت جهاد کشاورزی