نمایش دادن همه 2 نتیجه

گلابی رقم دوشیز

گلابی رقم دوشیز یکی از ارقام گلابی است که منشأ اصلی آن در لندن واقع شده و در ایالات متحده

نهال گلابی درگزی و سیب گرانی اسمیت

گلابی درگزی از نظر شکل درخت به شکل هرمی شکل دارد و نسبت به اکثر انواع گلابی‌ها دارای جثه‌ی بزرگتری