نمایش یک نتیجه

نهال گلابی درگزی و سیب گرانی اسمیت

گلابی درگزی از نظر شکل درخت به شکل هرمی شکل دارد و نسبت به اکثر انواع گلابی‌ها دارای جثه‌ی بزرگتری